Wie zijn wij/Privacyverklaring


 


Onze visie

 

 

Dans-en turnclub Belgica vzw wil zich profileren als een gymclub waarin kwaliteitsvolle lessen hand in hand gaan met een goede clubsfeer. We hechten zeer veel belang aan waarden zoals verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking , vertrouwen en vriendschap.


Om onze missie te verwezenlijken bieden we op een kwaliteitsvolle wijze dans en turnen aan.


  • Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat optimaal gecontroleerd en (indien nodig) aangevuld wordt.
  • Er zijn gediplomeerde trainers
  • De trainers worden gemotiveerd zich jaarlijks bij te scholen
  • Er worden democratische prijzen voorzien voor alle disciplines.
  • Privacybeleid en beveiligingsmaatregelenWe willen onze leden een uitgebreid aanbod bieden van uren en disciplines om op die manier hun missie te kunnen verwezenlijken. De club staat open voor alle leeftijdsgroepen vanaf 3,5 jaar.


Als vereniging zijn we dan ook aangesloten bij de GYMFED ( gymnastiek federatie ) om ons te helpen slagen in onze visie.
Verder nemen onze bestuursleden en/of lesgevers op regelmatige basis deel aan vergadering van andere organisaties en instanties van allerlei aard welke onze visie en missie ten goede kunnen komen.

Onze werking wordt regelmatig  geëvalueerd of deze in overeenstemming is met onze visie en missie.

Onze visie en missie kunnen enkel gewijzigd worden nadat deze besproken en aanvaard zijn op de algemene vergadering.Copyright © All Rights Reserved