Demolition dans


Demolition

Teamlid worden


De dansers in dit team worden uitgekozen door middel van een auditie. Deze auditie vindt telkens in het begin van het dansseizoen plaats. Tijdens deze auditie wordt er gekeken naar dansvaardigheid, uitstraling en inzet. Als je door bent tijdens de auditie, word je lid van dit team. Dit team zal  deelnemen aan: shows - wedstrijden.


Verwachtingen


Tijdens het seizoen wordt er veel inzet en motivatie van dit team verwacht. De aanwezigheid is hier zeer belangrijk. Leden die vaak zonder geldige reden afwezig zijn kunnen uit het team gezet worden.


Wedstrijden


Dit team werkt elk seizoen vooral toe naar de wedstrijden binnen gymfed. De moeilijkheidgraad en snelhied van danspassen ligt in deze groep dan ook hoger dan in de andere groepen.


Tijdens de lessen wordt er vooral getraind op de dicipline streetdance en hip hop. Om de algemene techniek te verbeteren krijgen zij soms ook les in de dicipline modern en jazz.
Trainingen


Maandag

Tijd: 19u30 - 21u00

Plaats: Gildenstraat (vroegere gebouw Go-Fit

1840 Londerzeel


Donderdag

Tijd: 19u00 - 20u00

Plaats: J. Van Doorslaerstraat 47

   1840 Steenhuffel

leeftijd


Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen aan de auditie.

focus


Onze focus ligt vooral op streetdance en hip hop.

wedstrijden


Ieder jaar willen wij deelnemen aan wedstrijden.