Verzekering



Verzekering


Alle Belgica-leden worden aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed). Deze aansluiting omvat een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.


Alle informatie hieromtrent is te vinden op “www.gymfed.be” onder de rubriek “Voor de gymnast”.


Wat te doen bij een ongeval?


 Voor elk ongeval of letsel moet binnen de week aangifte worden gedaan!

 




 1. De trainer vult een ongevalsaangifte

     in en overhandigt ze aan jou



  1. Laat dit formulier invullen door je behandelende arts



  1. Je brengt een kleefvignet van je ziekenfonds aan op de aangifte



  1. Je bezorgt de aangifte terug aan het clubbestuur
  • afgeven aan de lesgever



  1. Het clubbestuur vult de aangifte verder in en stuurt ze op naar de federatie



  1. Je ontvangt een brief van de federatie met een dossiernummer en verdere instructies